Bod č.12.:

MAI/3 - Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách MŠ za rok 2013

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:8 rok:2014

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX