Bod č.13.:

MAI/5 - Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Informativní zpráva (Přehled projektů 2009-2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:9 rok:2014

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX