Bod č.70.:

ORG/2 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - listopad 2013

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX