Bod č.10.:

TAJ/2 - Projednání informativních zpráv na 1. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany v roce 2014

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:7 rok:2014

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX