Bod č.14.:

KT/1 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2013

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis, protokoly z kontrol) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:10 rok:2014

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX