Bod č.15.:

TAJ/3 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany za období od 14. 11. 2013 do 08. 01. 2014

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:11 rok:2014

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX