Bod č.7.:

EAP/2 - Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2014 - RO č. 2/2014

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (RO č. 2/2014)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:3 rok:2014

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX