Bod č.2.:

ST/1 - Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.2.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX