Bod č.3.:

KO1/1 - Kontrola plnění usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Michal Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Kontrola plnění usnesení)
Důvodová zpráva (Kontrola plnění usnesení)
Příloha (Usnesení 27. ZMO Plzeň 1) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:390 rok:2014

28. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX