Bod č.9.:

ST1/4 - Schválení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh měsíčních odměn) - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Nařízení vlády)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 34-2011) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Počet trvale hlášených občanů ČR) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (Informativní počet cizinců) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (Měsíční odměny neuvolněných členů ZMO Plzeň 1 (opravené)) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:396 rok:2014

28. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX