Bod č.17.:

ST1/7 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zápis z jednání FV ZMO Plzeň 1)
Příloha (Zápis - Finanční výbor)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:403 rok:2014

28. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX