Bod č.18.:

ST1/8 - Informativní zprávy, různé

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Informativní zpráva)
Příloha (34. ZŠ - Poděkování)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:404 rok:2014

28. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX