Bod č.11.:

ST1/5 - Vyjmutí pozemku parc.č. 369 vč. stavby v k.ú. Javorná na Šumavě z trvalé správy MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 17 ze dne 14. 1. 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:398 rok:2014

28. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX