Bod č.42.:

ŘÚSO/1 - Změna zřizovací listiny Správy hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvkové organizace

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Aktuální znění ZL)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1376)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:42 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX