Bod č.10.:

MST1/2 - Hodnocení plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za rok 2013

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Tabulky plnění)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:397 rok:2014

28. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX