Bod č.66.:

EVID/3 - Darování výpočetní techniky z majetku města Plzně neziskové organizaci Dobrovolnické Regionální Agentuře DoRA - Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost neziskové organizace DoRA)
Příloha č.2 (vyjádření SITmP)
Příloha č.3 (zápis KNM 5.12.2013)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1410 ze dne 19.12.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:66 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX