Bod č.65.:

EVID/2 - Darování movitého majetku užívaného Občanským sdružením Ulice - Agentura terénní sociální práce z majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost – Ulice – Agentura sociální práce, o.s)
Příloha č.2 (stanovisko BEZP)
Příloha č.3 (seznam movitého majetku )
Příloha č.4 (zápis KNM ze dne 5. 12. 2013)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1411 ze dne 19.12.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:65 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX