Bod č.15.:

RMO1/2 - Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Plzeň 1 sdružení Ledovec, o. s.

(předkladatel:RMO1 - Mgr. Brabec, Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:401 rok:2014

28. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX