Bod č.12.:

MSU1/2 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2013

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení - rozpočtová opatření č. 91-93/2013)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozpočtová opatření č. 91 - 93)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:399 rok:2014

28. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX