Bod č.13.:

MSU1/3 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení - rozpočtová opatření č. 1-4/2014)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozpočtová opatření č. 1 - 4)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:400 rok:2014

28. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX