Bod č.9a.:

TAJ/4 - Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva

(předkladatel:Ing. Müllerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Příloha nařízení vlády č. 37/2003 Sb.) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:6 rok:2014

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX