Bod č.49.:

PROP/1 - Městská soutěž na prodej bytu s nájemcem - byt č. 3, Žlutická 64, Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Protokol o průběhu městské soutěže - Žlutická 64)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1395/13) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:49 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX