Bod č.43.:

MAJ/1 - Změna usnesení ZMP č. 675 ze dne 12. 12. 2013-směna a VB spol. ALPHA – BOHEMIA, s.r.o. dle zákonného opatření č. 340/2013 Sb.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 1254 z 27. 11. 2013)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 675 z 12. 12. 2013)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 17 z 16. 1. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:43 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX