Bod č.24.:

BYT/2 - Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Jindrou Štroblovou a panem Stanislavem Kroščenem

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Jindrou Štroblovou a panem Stanislavem Kroščenem)
Příloha č.2 (Zápis z KB RMP ze dne 13.11.2013) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1326 ze dne 27.11.2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:24 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX