Bod č.25.:

BYT/3 - Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Lýdiou Hlavačovou

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Lýdií Hlavačovou)
Příloha č.2 (Zápis z KB RMP ze dne 13.11.2013) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1327 ze dne 27.11.2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:25 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX