Bod č.44.:

MAJ/3 - Směna pozemků v k.ú. Radobyčice – paní Wegerová

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost OI MMP)
Příloha č.2 (záznam z jednání)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (zápis z KNM ze dne 15. 8. 2013) (*)
Příloha č.5 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 16 ze dne 16. 1. 2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:44 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX