Bod č.68.:

MAJ/2 - Přehled jednotlivých úseků silnice I/20

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Přehledné schéma úseků průtahu silnice I/20 v Plzni)
Informativní zpráva č.2 (Modrá mapa vč. majetku ČR a zákresu silnice I/20 I)
Informativní zpráva č.3 (Modrá mapa vč. majetku ČR a zákresu silnice I/20 II)
Informativní zpráva č.4 (Zákres do ortofotomapy – úsek Plaská – Na Roudné)
Informativní zpráva č.5 (Zákres do ortofotomapy – úsek Jateční – Na Roudné)
Informativní zpráva č.6 (Zákres do ortofotomapy – úsek Jasmínová – Jateční)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX