Bod č.64.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 1558 v k.ú. Plzeň pro Český svaz žen, o.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o vydržení pozemku ze dne 20. 6. 2013)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (stanovisko MO 2 - Slovany)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM dne 5. 12. 2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 1404 z 19. 12. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:64 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX