Bod č.46.:

MAJ/5 - Schválení postupu, podle kterého ZMP přenese schvalování směrnice QS 63-03 na RMP; zrušení usnesení ZMP č. 171/2008

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 19/2004)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 171/2008)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:46 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX