Bod č.60.:

PROP/12 - Prodej nemovitých věcí na adrese Jezná 13

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (popis nemovitosti)
Příloha č.2 (žádost BYT MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (zápis z KNM 5. 12. 2013)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (katastrální mapa)
Příloha č.9 (usnesení RMP ze dne 16. 1. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:60 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX