Bod č.63.:

PROP/15 - Změna Řádu městské soutěže

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Řád městské soutěže s vyznačenými změnami)
Příloha č.2 (původní Řád městské soutěže)
Příloha č.3 (nové znění Řádu městské soutěže)
Příloha č.4 (usnesení RMP ze dne 16. 1. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:63 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX