Bod č.74.:

VZVZ/2 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 8. 1. 2014

(předkladatel:pí Dolejšová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX