Bod č.11.:

VZVZ/3 - Novelizace Zásad pro zadávání veřejných zakázek města Plzně

(předkladatel:pí Dolejšová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (*)
Příloha č.2
Předloženo na stůl č.1 (Správné znění přílohy č. 1) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:11 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX