Bod č.61.:

PROP/13 - Přímý prodej nemovitých věcí na adrese Radyňská 32, Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (informace o nemovité věci)
Příloha č.2 (žádost)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (stanovisko RMO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 996/13 a ZMP č. 501/13)
Příloha č.6 (zápis z KNM 14. 1. 2014)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:61 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX