Bod č.50.:

PROP/2 - Prodej části pozemku parc. č. 265/1, o výměře 72 m2 z celkové výměry 9 784 m2, k. ú. Bručná

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 2 – Slovany)
Příloha č.4 (stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP ze dne 4. 4. 2013) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (situace SVSMP)
Příloha č.11 (geometrický plán)
Příloha č.12 (katastrální mapa)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 1 396 ze dne 19. 12. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:50 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX