Bod č.5.:

PRIM+NámH/4 - Pojmenování nové divadelní budovy v Plzni

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Příloha č.3 (Příloha č. 3)
Předloženo na stůl (Příloha č. 4 - petice)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:6 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX