Bod č.8.:

ÚKEP/4 - Změna IPRM "Plzeň - evropské město kultury 2015" - zařazení 2 náhradních projektů

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:9 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX