Bod č.10.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení RMP a ZMP od 14. 11. 2013 do 1. 1. 2014

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení RMP a ZMP od 14. 11. 2013 do 1. 1. 2014)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení RMP a ZMP od 14. 11. 2013 do 1. 1. 2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:10 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX