Bod č.7.:

ÚKEP/3 - Souhlas s pod.žád.o fin.podp.z OPTP ÚKEPEM MP,p.o.do výše 2.500.000,-Kč na tvorbu integr.strat.ITI Pl.kr.pro PO 2014–2020 a jejím přijetím.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:8 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX