Bod č.35.:

KŽP/1 - Žádost MO Plzeň 1 o uvolnění fin. prostředků z FŽP MP na projekt „Vlny v proudu – obnova veřejné zeleně v okolí 31. ZŠ Plzeň“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:35 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX