Bod č.36.:

KŽP/2 - Žádost Mateřské školy kardinála Berana Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Procházka v oblacích“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:36 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX