Bod č.37.:

KŽP/3 - Žádost MO Plzeň 3 o uvolnění fin. prostředků z FŽP MP na projekt Výměna 4 ks stromů na Americké třídě u pomníku „Díky, Ameriko“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:37 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX