Bod č.38.:

KŽP/4 - Žádost MO Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Posekání orobince ve VKP Luční potok, v k.ú. Valcha“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:38 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX