Bod č.39.:

KŽP/5 - Žádost 50. MŠ Plzeň, příspěvkové organizace, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Živý plot pro život“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:39 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX