Bod č.29.:

OSI/2 - Aktualizace plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2014

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Aktualizovaný plán akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu )
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1189 ze dne 14. 11. 2013)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 625 ze dne 12. 12. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:28 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX