Bod č.56.:

PROP/8 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dobřany v souvislosti s výstavbou mezinárodní cyklostezky.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost+doplnění vč. řezu)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (zápis z KNM RMP ze dne 5.12.2013)
Příloha č.4 (snímek z KM)
Příloha č.5 (zákres do KM)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 1400/19.12.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:56 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX