Bod č.51.:

PROP/3 - Budoucí prodej části pozemku p.č. 10452/1 v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti vč. situace)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 3 č.310/13)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP ze dne 5.12.2013)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 1397/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:51 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX