Bod č.30.:

OSI/3 - žádost FC Viktoria Plzeň, a.s. ve věci výstavby a už. stav. objektů věží na pozemcích v měst.sport. areálu ŠS ve vlast. města Plzně

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost FC Viktoria Plzeň, a.s. ze dne 3. 12. 2013)
Příloha č.2 (grafické znázornění pozemků potřebných pro výstavbu věží )
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 275 ze dne 17. 3. 2005)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 549 ze dne 26. 5. 2005)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 806 ze dne 22. 8. 2013)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1415 dne 19. 12. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:29 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX