Bod č.33.:

OI/2 - Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze“

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:32 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX