Bod č.32.:

OI/1 - Schválení podmínek pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Revitalizace ul. sítě hist. centra I.-Riegrova-Dominikánská“

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace)
Příloha č.2 (usnesení dle DZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:31 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX